فرم پیش نویس ثبت نام هنرستان فنی و حرفه ای حائری یزد

فرم پیش نویس ثبت نام هنرستان فنی و حرفه ای حائری یزد

جهت پیش ثبت نام رشته های موجود در هنرستان حائری، این فرم را تکمیل کرده و منتظر تماس همکاران ما باشید و یا روزهای دوشنبه و چهارشنبه از طریق هنرستان پیگیری نمایید.